Odsłonięcia tablicy „Serce dla Inki”


W niedzielę, 30 września w ossowskim Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy „Serce dla Inki”, poświęconej Danucie Siedzikównie. Do tablicy przymocowane jest srebrne Serce przetopione z biżuterii ofiarowanej przez darczyńców. To już ósme tego typu upamiętnienie „Inki”.

Organizatorem uroczystości w Ossowie było Stowarzyszenie Patriotyczno-Edukacyjne „Pamięć”. Udział we mszy św. i poświęceniu kolejnego „Serca dla Inki” wzięli znakomici artyści, Alicja Węgorzewska i Paweł Piekarczyk, którzy wykonali utwory poświęcone legendarnej sanitariuszce V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

W tym niecodziennym wydarzeniu uczestniczyła delegacja z Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. Nasz Klub reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej i  Ola Bąk – uczennica LO im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie, która zaśpiewała utwór poświęcony Ince pt. „Jedna chwila”. Mieliśmy również okazję porozmawiać z Rodziną „Inki”.

„Inka”, łączniczka i sanitariuszka z V Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”,  już jako 15-letnia dziewczynka wstąpiła do Armii Krajowej. Wierna ideałom wyniesionym z domu rodzinnego nigdy nie pogodziła się z faktem, że po zakończeniu II wojny światowej okupację niemiecką zastąpił terror stalinowski.

Aresztowana latem 1946 r.  przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa została poddana okrutnym torturom i skazana na karę śmierci. Tuż przed egzekucją, w przesłanym z więzienia grypsie napisała: Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. Dlatego dla wielu Polaków „Inka” stała się symbolem – jak należy żyć godnie i zachowywać się – „..jak trzeba”.

Bardzo dziękujemy Panu Jarosławowi Dąbrowskiemu i pozostałym organizatorom za zaproszenie na Mszę Świętą oraz spotkanie, które po Mszy zostało zorganizowane w Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie.

Opr. i zdjęcia Edyta Kuźkowska