Pogrzeb śp. Bohdana Urbankowskiego

23 czerwca delegacja uczniów z MKH im. AK ZR uczestniczyła w uroczystości pogrzebowej śp. Bohdana Urbankowskiego na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. W ostatniej drodze znakomitego poety, pisarza, historyka i filozofa brali udział uczniowie: Alicja Dąbkowska, Gabriel Jusiński i Szymon Dąbkowski, którzy reprezentowali Poczet Sztandarowy radzymińskich Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak”. Pośmiertnie Bohdan Urbankowski został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Był jednym z ostatnich polskich bohaterów, który rozumiał oraz  potrafił opisać polską duszę, w której ciągle trwało marzenie wolności i niepodległości. Dlatego w 2022 roku Instytut Pamięci Narodowej uhonorował Bohdana Urbankowskiego tytułem Kustosza Pamięci Narodowej.

 

**********

Dr Bohdan Urbankowski urodził się 19 maja 1943 r. w Warszawie. Ukończył studia polonistyczne i filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Od czasu studiów do końca PRL był inwigilowany przez SB i z przyczyn politycznych wielokrotnie usuwany z pracy. Zapisał się jako twórca i teoretyk Nowego Romantyzmu – ruchu literackiego i jednocześnie politycznego głoszącego hasło ocalania narodu przez kulturę, która nawiązywała do literatury romantycznej, okupacyjnej i emigracyjnej.

W stanie wojennym współorganizował i współredagował wydawnictwa podziemne, m.in. zamieszczał artykuły w „Słowie Podziemnym”, „Tu Teraz”, w łódzkim „Przedświcie”, a przede wszystkim w wydawnictwach Konfederacji Polski Niepodległej oraz „Solidarności”. W 2014 r. został odznaczony  Krzyżem Wolności i Solidarności, a dwa lata później Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Podczas obchodzonych niedawno 80. urodzin, które wypadły 19 maja, życzenia jubilatowi złożył prezydent RP Andrzej Duda, który napisał m.in. „Nonkonformizm i wrażliwość na herbertowską kwestię smaku uczyniły Pana wnikliwym i wiarygodnym autorem dzieł, które należą dzisiaj do kanonu powojennych publikacji niezależnych. Serdecznie gratulując wartościowego i zróżnicowanego dorobku, którym wzbogacił Pan skarbiec naszej kultury narodowej, dziękuję również za Pańskie wyraziste deklaracje i konsekwentne wybory ideowe. Te świadectwa prawego charakteru uświadamiają zarazem, jak trwałą i ożywczą moc ma tradycja polskiego romantyzmu oraz spleciona z nią polska myśl niepodległościowa”.

W czasie Mszy św. pogrzebowej w kościele pw. św. Ignacego Loyoli w Warszawie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślił:  „Był naszym przewodnikiem i wychowawcą, który uczył nas, jak dbać o Polskę, budować Rzeczpospolitą w duchu wartości. Pokazywał nam, jak budować Polskę marzeń Mickiewicza, Piłsudskiego, Herberta i Wojtyły. (…) Gromadzimy się dziś, aby podziękować za Jego życie, które było świadectwem miłości do Polski, wdzięczni za jego poezję i książki”.

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym! Cześć Jego Pamięci!

 

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia Adam Jusiński