Finał Konkursu Historycznego pt. „Śladami historii Polski – skąd nasz ród”

29 maja kilkunastoosobowa delegacja młodzieży z naszej szkoły, członków Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej, uczestniczyła w gali finałowej II Międzynarodowego Konkursu Historycznego pt. „Śladami historii Polski – skąd nasz ród”. Organizatorem wyjazdu do Warszawy był Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego z Panem Bogdanem Grzenkowiczem na czele.

Celem konkursu jest przybliżenie historii państwa i narodu polskiego od początków procesu chrystianizacji na polskich ziemiach oraz zapoznanie się przez uczestników z historią Polski od zarania dziejów aż po czasy współczesne. Konkurs ma na celu także kształtowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie w sposób kreatywny i innowacyjny wiedzy historycznej, czy doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji zawartych w źródłach.

Konkurs skierowany był do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Organizatorzy przewidzieli 4 kategorie konkursowe, m.in.: religia i kościół, kultura i nauka, wojny i bitwy oraz wydarzenia.

W ramach wyróżnionych kategorii uczestnicy nadsyłać mogli prace w różnych formach, począwszy od prac plastycznych, poprzez pieśni, filmy i poezję. Tematem pracy mogła być poszczególna postać historyczna, wydarzenie lub konkretne zagadnienia historyczne i społeczne.

Finał konkursu odbył się w Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie nasi uczniowie pomagali w organizacji całego przedsięwzięcia nad którym Patronat Honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W uroczystości uczestniczyli prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz prof. Krzysztof Szwagrzyk – zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Należy podkreślić, że prace konkursowe zachwycały swoją różnorodnością, doskonałą znajomością historii Polski i wykonane były na bardzo wysokim poziomie artystycznym. We wspomnianej uroczystości wzięło udział ponad 250 laureatów i zaproszonych gości z całej Polski oraz z zagranicy, a prowadzącym wydarzenie był redaktor Rafał Patyra.

 

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia Amelia Świeszko, W. Kolatorski