94. urodziny por. Mieczysława Chojnackiego „Młodzika”.


26 marca por. Mieczysław Chojnacki – legendarny Żołnierz Wyklęty, Honorowy Obywatel Radzymina obchodził  94. urodziny. Z tej okazji delegacja  Klubu Międzyszkolnego im. AK, wspólnie z przedstawicielką Urzędu Miejskiego w Radzyminie p. Pauliną Dzierżanowską, udała się do Szanownego Jubilata, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia – Zdrowia i 200. Lat Życia.

   Por. Mieczysławowi Chojnackiemu ps. „Młodzik”, o którym na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej napisano, że „jest jednym z  najwybitniejszych Żołnierzy Wyklętych” urodził się 26 marca 1924 roku w Sierpcu. Patriotyzm – co często podkreśla w rozmowach z młodzieżą – wyniósł z domu rodzinnego, w którym pieczołowicie kultywowano tradycje niepodległościowe. Ojciec był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej i uczestnikiem wojny polsko – bolszewickiej.

   Jako szesnastoletni chłopiec – w kwietniu 1940 roku – wstąpił do Korpusu Obrońców Polski. Przysięgę do tej pierwszej organizacji konspiracyjnej złożył na krzyż trzymany przez ojca, żołnierza Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, który organizował ruch oporu na terenie powiatu radzymińskiego.

   „Młodzik” szybko nabrał doświadczenia w działalności konspiracyjnej i podczas służby w AK pełnił funkcje sekcyjnego, a następnie dowódcy drużyny strzeleckiej. Brał m.in. udział w starciach z niemieckim pociągiem pancernym w obronie Tłuszcza. 10 sierpnia 1944 roku został aresztowany przez Niemców i wywieziony w głąb III Rzeszy.

   Do Polski powrócił na początku listopada 1945 roku i wstąpił do Ruchu Oporu Armii Krajowej. Przez prawie 5 lat ukrywał się przed funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa na terenie całego kraju.

   11 marca 1950 roku Pan Chojnacki został aresztowany i wyrokiem Sądu Wojskowego w Warszawie skazany na karę śmierci. Przez cztery miesiące przebywał w celi śmierci więzienia mokotowskiego. To właśnie tam spotkał legendarnego dowódcę 5 Brygady AK Okręgu Wileńskiego – mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.

   W 1951 roku karę śmierci zamieniono na 15 lat więzienia, a następnie w wyniku amnestii wyrok obniżono do 10 lat pozbawienia wolności. Dopiero w 1960 roku został zwolniony warunkowo z więzienia w Strzelcach Opolskich.

   Wojna, okupacja oraz powojenna rzeczywistość ukształtowały osobowość Pana Mieczysława Chojnackiego. Po przejściu na emeryturę podjął się kolejnego, wielkiego wyzwania – postanowił zachować dla przyszłych pokoleń pamięć o kolegach z oddziałów partyzanckich.

   Wieloletnia, benedyktyńska praca przyniosła wspaniałe rezultaty, czego potwierdzeniem jest siedem książek poświęconych żołnierzom Armii Krajowej m.in. monumentalna praca zawierająca prawie 300 biogramów żołnierzy AK Radzymińskiego Obwodu „Rajski Ptak” oraz wspaniałe dzieło pamiętnikarskie pt. „Opowiadanie Młodzika”. Wymienione prace mają unikalną wartość poznawczą i są swoistą spuścizną po pokoleniu Żołnierzy AK i Żołnierzy Wyklętych. Za wybitne zasługi dla niepodległości Polskiprezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński odznaczył „Młodzika”  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Opr. i zdjęcia W. Kolatorski