Uroczystość i inscenizacja historyczna w Kuligowie


W sobotnie popołudnie, 18 sierpnia delegacja  Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej uczestniczyła w uroczystości poświęconej legendarnym „Huzarom Śmierci”, którzy w sierpniu 1920 roku przeprowadzili wiele brawurowych ataków przeciwko wojskom bolszewickim. Ich starcie z oddziałami sowieckimi pod Kuligowem na trwałe zapisało się w tradycji bitwy warszawskiej, zmuszając wroga do panicznej ucieczki z pola bitwy w rejonie Radzymina. Wśród huzarów walczyło wielu ochotników Policji Konnej z Łodzi, Warszawy oraz Polesia, dlatego obchody zostały objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego,

Obchody rocznicowe już tradycyjnie zainaugurowała uroczysta Msza Św. w Kościele w Kuligowie, celebrowana przez administratora parafii p.w. Matki Bożej Loretańskiej ks. Piotra Milewskiego. Podczas kazania duchowny, w sposób niezwykle sugestywny, wielokrotnie nawiązywał do postaw polskiego społeczeństwa w trakcie inwazji bolszewickiej i potrzebie kultywowania tradycji związanej z bitwą o Warszawą latem 1920 roku. Piękne kazania wprowadziło zgromadzonych w kuligowskiej świątyni w nastrój zadumy i refleksji.

Po ceremonii kościelnej i odśpiewaniu „Boże coś Polskę”  uczestnicy uroczystości, w asyście Skierniewickiej Orkiestry Dętej i licznych Pocztów Sztandarowych przemaszerowali pod obelisk upamiętniający Obrońców Ojczyzny w 1920 r., gdzie w obecności sygnalisty i asysty honorowej Policji nastąpiła ceremonia złożenia kwiatów.

Wśród uczestników uroczystości obecni byli m.in.: Urszula Kulisiewicz – Dyrektor Generalny MSWiA, Michał Cichowski – Dyrektor gabinetu politycznego MSWiA, starosta powiatu wołomińskiego Kazimierz Rakowski, Daniel Głowacz – Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Komisarz Krzysztof Musielak – dyr. Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji, insp. Leszek Czaplicki – I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie, nadkom. Rafał Trzaskoma – Komendant KP w Radzyminie, mł. bryg. Andrzej Wysocki – Komendant Powiatowy PSP w Wołominie, radni i sołtysi z gminy Dąbrówka, a także przedstawiciele różnych organizacji społecznych.

Delegacja naszego  Klubu również złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem w Kuligowie, a ponadto uczniowie reprezentowali Poczet Sztandarowy radzymińskich Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak”.

Około godz. 16.15 wszyscy udali się w okolice Skansenu w Kuligowie, gdzie na nadbużańskich łąkach odbywał się piknik. Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji demonstrowali m.in. pojazdy służbowe, elementy wyposażenia i uzbrojenia policji, a także pokazy wyszkolenia służbowych psów i koni.

Kulminacyjnym punktem obchodów była przygotowana z ogromnym rozmachem inscenizacja historyczna pt. „Huzarzy w Kuligowie. Policjanci w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 roku”.

Przed rozpoczęciem widowiska, które zgromadziło kilkutysięczną publiczność głos zabrał wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski, który przypomniał zgromadzonym o wydarzeniach, jakie rozegrały się pod Kuligowem 17 sierpnia 1920 r. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego kilka miesięcy temu Dariusza Senatora, współtwórcę imprezy w Kuligowie.

Następnie dr hab. Andrzej Olejko, autor scenariusza tegorocznej rekonstrukcji historycznej, w sposób niezwykle profesjonalny poprowadził widowisko, które wzbudziło zachwyt publiczności.

W inscenizacji wystąpili rekonstruktorzy z całej Polski, a wśród nich: 201 Ochotniczy Pułk Szwoleżerów z Radzymina, GRH Policji Państwowej Posterunek w Radomiu, I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie; 11 Pułk Ułanów Legionowych Kawaleria Ochotnicza, Ochotniczy Oddział Kawalerii w barwach 22 Pułku Ułanów Podkarpackich w Pionkach, GRH 1 Pułku Piechoty Legionów, ApolinarskiGroup, Projekt historyczny RekoWaw oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej ludności cywilnej „Rajski Ptak” z Tłuszcza.

Kolejna atrakcja nastąpiła tuż po rekonstrukcji, gdy policyjni „specjalsi” z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji zaprezentowali brawurową akcję desantu lotniczego.

W tym miejscu należą się wielkie słowa uznania dla organizatorów uroczystości – władz samorządowych Gminy Dąbrówka. W tym roku odbyła się już po raz trzeci inscenizacja „Huzarów…” w Kuligowie, a organizatorzy nie spoczywają na laurach i wciąż zachwycają nowymi pomysłami oraz poziomem realizacji tego wspaniałego projektu.

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia: Zosia i Ania Machalskie, Grzegorz Jeleń