Archiwum dnia: 29 października 2019


Wspaniała lekcja historii – wystawa Wrzesień 1939.

29 października uczniowie klas: VIc i VId ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie zwiedzili w gmachu Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie niezwykle ciekawą wystawę pt. „Wrzesień 1939 – czas krwi i chwały”. Ekspozycja przygotowana przez Archiwum Akt Nowych opowiada o postawach społecznych i nastrojach patriotycznych wśród Polaków w obliczu zbliżającej się agresji dwóch najbardziej zbrodniczych totalitaryzmów XX wieku: hitlerowskiego i stalinowskiego, wojnie obronnej Polski […]


Na warszawskich Powązkach

Cmentarz Wojskowy na Powązkach został założony ponad 100 lat temu. Po odzyskaniu w 1918 r. przez Polskę niepodległości cmentarz został przejęty przez władze Wojska Polskiego i oddany w zarząd Kurii Biskupa Polowego. W czasach II Rzeczypospolitej spoczęli na nim uczestnicy powstań: listopadowego, styczniowego, wielkopolskiego, powstań śląskich, bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej i walk o granice Rzeczypospolitej. Podczas okupacji na Powązkach chowano, zwykle pod przybranymi nazwiskami, członków polskiego ruchu oporu, m.in. Jana Bytnara […]