Archiwum dnia: 9 września 2017


„Huzarzy w Kuligowie”

W walkach z bolszewikami w obronie Warszawy latem 1920 roku wzięli udział słynni „Huzarzy Śmierci”, którzy wnieśli ogromny wkład w powstrzymanie inwazji Armii Czerwonej na Polskę i na zawsze przeszli do historii jako niezłomni obrońcy Ojczyzny. Brawura w boju i bezwzględność wobec wroga były „znakiem szczególnym” tego dywizjon kawalerii, który nieprzypadkowo przyjął za swój emblemat: granatowy proporczyk z trupią czaszką. Od wieków jest to symbol oddziałów doborowych, które gardzą śmiercią […]

DSC_3022