Kurier W…, nr 40 z 21 października 2014, s. 15


artykuł o założeniu klubu