Konkurs historyczny z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego

Konkurs historyczny z okazji 150 rocznicy

wybuchu Powstania Styczniowego.

 

Gloria victis – chwała zwyciężonym

 

23 stycznia  w Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie odbył się finał konkursu z okazji 150 rocznicy wybuchu największego powstania na ziemiach polskich w okresie niewoli narodowej. Honorowy patronat nad konkursem, w którym uczestniczyła młodzież gimnazjalna z terenu naszej gminy, sprawował Burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski.

Konkurs wśród gimnazjalistów był jednym z wielu przedsięwzięć zainicjowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, które  miały na celu upamiętnienie tradycji powstańczej z XIX wieku wśród mieszkańców naszego miasta. Przesłaniem były tu słynne słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Narody, które tracą pamięć, tracą życie”-  wypowiedziane podczas jednego ze spotkań z wiernymi.

Po krótkim wstępie nauczyciela historii Władysława Kolatorskiego, w którym przypomniano m.in. nazwiska Romualda Traugutta, księdza Stanisława Brzóski oraz mieszkańca Radzymina Romana Żulińskiego i wspólnym odśpiewaniu pięknej pieśni patriotycznej pt. „Marsz Polonia”, trzyosobowe drużyny przystąpiły do decydującej rozgrywki.

Trwający ponad dwie godziny konkurs składał się z kilkunastu zadań, które pozwoliły uczestnikom finału wykazać się swoją ogromną wiedzą. Były pytania dotyczące przebiegu działań zbrojnych podczas dwóch największych zrywów narodowowyzwoleńczych w XIX wieku – czyli powstań listopadowego i styczniowego, a także zadania odwołujące się do tradycji powstańczej w literaturze, malarstwie i muzyce. Gimnazjaliści znakomicie radzili sobie zarówno z chronologią wydarzeń, jak również z mapą przedstawiającą najważniejsze powstańcze bitwy.

Gdy drużyny startujące w konkursie skupiły się na  zadaniach pisemnych, np. rozwiązywały krzyżówkę lub zastanawiały się nad tytułami obrazów poświęconych wielkim powstaniom narodowym, uczniowie obserwujący zmagania konkursowe obejrzeli fragmenty filmu poświęconego Powstaniu Styczniowemu oraz wysłuchali fragmentów poezji wybitnych poetów XIX wieku, m.in. „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza i „Morituri te salutant” – Felicjana Faleńskiego.

Poziom finału był bardzo wyrównany i praktycznie do końca nie było wiadomo – kto zostanie zwycięzcą? Ostatecznie wygrała drużyna z Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w składzie: Julianna Kisiel Aleksandra Kiegiel i Adela Wiencko. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera: Kinga Bartosiewicz, Katarzyna Sienkiewicz, Cezary Demianiuk, a trzecie gimnazjaliści ze Słupna: Krystian Świderski, Adrian Krzeszewski i Krzysztof Janicki.

   Na zakończenie konkursu głos zabrali Burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski – fundator głównych nagród i prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina Jan Wnuk. Gratulując uczestnikom ogromnej wiedzy, podkreślili znaczenie powstań narodowych w historii Polski.

   Następnie Dyrektor Gimnazjum nr 1 Pani Ewa Wnuk podziękowała wszystkim nauczycielom zaangażowanym w zorganizowanie konkursu oraz wyraziła przekonanie, że patriotyczne wychowanie młodzieży jest jednym z atutów „Miasta Cudu nad Wisłą”.

Obserwując poziom konkursu i zaangażowanie gimnazjalistów w przygotowania do finału można jednoznacznie stwierdzić, że młodzież w naszej Gminie potrafi godnie obchodzić ważne rocznice z dziejów Polski.

 

 

                                                   Opr. Władysław Kolatorski

Zdjęcia: Małgorzata Szymańska – kl. III b