Wiadomości Parafialne, nr 41 z 4 czerwca 2017, s. 3

Wiadomości Parafialne, nr 41 z 4 czerwca 2017, s. 3