Spotkanie z Tadeuszem Płużańskim


We wtorek, 20 czerwca spotkaliśmy się w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie z Tadeuszem Płużańskim – historykiem i publicystą, który od wielu lat współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, a ponadto od 2013 roku jest prezesem Fundacji „Łączka”, wspierającej prace poszukiwawcze ofiar stalinowskich mordów pochowanych bezimiennie przy murze Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Panią Marzenę Małek – radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.

Szacownych gości Pana Tadeusza Płużańskiego i dr Piotra Kurka – członka Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej powitała i przedstawiła Pani Marzena Małek, a następnie krótki rys historyczny poświęcony Żołnierzom Wyklętym zaprezentował Władysław Kolatorski – prezes Klubu Międzyszkolnego.

Bohaterem części głównej spotkania był badacz najnowszej historii Polski, syn prof. Tadeusza Płużańskiego – więźnia obozu hitlerowskiego Stutthof i katowni stalinowskich m.in. we Wronkach, który w niezwykle interesujący sposób przedstawił dzieje konspiracji niepodległościowej po zakończeniu II wojny światowej.

Licznie zgromadzona młodzież – członkowie Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. AK, z ogromnym zainteresowaniem słuchała trwającego ponad godzinę wykładu. Szybko okazało się, że historia przekazywana w sposób niezwykle przystępny, poparta jednocześnie wieloma anegdotami i mało znanymi faktami z tragicznych dziejów Żołnierzy Wyklętych potrafi przykuć uwagę młodzieży.

Gość spotkania mówił m.in. o swoim Ojcu, który jak większość z Pokolenia Kolumbów był wierny narodowej tradycji, a jego dzieciństwo i młodość opierały się na następujących filarach: patriotyczny dom, Kościół i harcerstwo. Później usłyszeliśmy o czasach okupacji, Tajnej Armii Polskiej, a wreszcie o konspiracji niepodległościowej przeciwko zniewoleniu sowieckiemu i tzw. procesie Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Cisza i skupienie słuchaczy były dowodem, że potrzebne są takie spotkania i taki sposób narracji historycznej. Słuchając prelegenta uświadomiliśmy sobie tragizm tamtych okrutnych lat, gdy totalitaryzm hitlerowski zastąpił reżim komunistyczny. Ponadto nasunęła się konkluzja, iż zbrodniarze komunistyczni – kaci Żołnierzy Niezłomnych – tak naprawdę nigdy nie zostali osądzeni i skazani.

Na zakończenie spotkania wręczyliśmy Panu Tadeuszowi Płużańskiemu upominki klubowe, w tym naszą koszulkę z napisem: „Musimy Pamiętać”. Natomiast dr Piotr Kurek – przewodniczący Komisji ds. Młodzieży ŚZŻ AK wręczył nauczycielom koordynującym pracę Klubu Historycznego im. AK w swoich szkołach odznaki i legitymacje członków Zarządu Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.

Jesteśmy przekonani, że nie było to ostatnie spotkanie z tak wspaniałym prelegentem i znawcą historii najnowszej Polski. Temat wykładu wzbogacił niewątpliwie wiedzę uczniów, a przecież utrwalanie pamięci o Żołnierzach AK i Żołnierzach Niezłomnych jest jednym z celów wynikających ze statutu naszego Klubu Historycznego. Ponadto od Pana Tadeusza Płużańskiego otrzymaliśmy autografy do dwóch niezwykłych książek: „Oprawcy. Zbrodnie bez kary” i wydanej w tym roku publikacji pt. „ Obława na Wyklętych. Polowanie bezpieki na Żołnierzy Niezłomnych”.

Jestem przekonany, że dla naszych uczniów – członków Klubu im. AK – była to bardzo potrzebna i niezapomniana lekcja historii. Jak stwierdził Zbigniew Herbert: „Żołnierze Wyklęci żyli prawem wilka, dlatego historia o nich głucho milczała”. Niestety! – zbyt długo.

Opr. W. Kolatorski
Zdjęcia Grzegorz Jelen