Lista członków i założycieli Klubu w roku szkolnym 2016/2017