Fragment wiersza Kazimierza Wierzyńskiego

Fragment wiersza Kazimierza Wierzyńskiego

  1. „Na rozwiązanie Armii Krajowej”.

Za dywizję wołyńską, nie kwiaty i wianki –
Szubienica w Lublinie. Ojczyste Majdanki…
Za sygna
ł na północy, bój pod Nowogródkiem –
D
ługi urlop w więzieniu. Długi i ze skutkiem…

Za bój o naszą Rossę, Ostrą Bramę, Wilno –
Sucha ga
łąź lub zsyłka na rozpacz bezsilną
Za dnie i noce
śmierci, za lata udręki –
Taniec w kó
łko: raz w oczy a drugi raz w szczęki…

Za wsie spalone, bitwy, gdzie chłopska szła czeladź
List go
ńczy, tropicielski: dopaść i rozstrzelać!
Za mosty wysadzone z r
ęki robotniczej –
W
ęszyć gdzie kto się ukrył, psy spuścić ze smyczy.

Za wyroki na katów, za celny strzałKrysta –
Jeden wyrok: do tiurmy. Dla wszystkich. Do czysta!
Za Warszaw
ę, Warszawę, powstańcze zachcianki –
Specjalny odzia
łśledczy: „przyłożyć do ścianki” […]