Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy AK, nr 12 z grudnia 2015, s. 85-89, 92-93