75 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

75 rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

                                             „Szczęśliwy naród, któremu Pan Bóg

                                                                 daje takich bo­haterów”.

 

   W sobotnie przedpołudnie, 27 września na Cmentarzu Poległych                              w Radzyminie, miała miejsce niezwykle podniosła uroczystość patriotyczna poświęcona bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej. Dla tysięcy żołnierzy AK wolność Ojczyzny była prawdziwym wyzwaniem, cenniejszym niż własne życie. Dlatego do ostatnich chwil byli wierni złożonej przysiędze, której fragment brzmiał: „W obliczu Boga Wszechmogącego… przysięgam być wiernym Ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej – aż do ofiary życia mego”.

   Ideą święta, które na terenie naszej gminy od wielu lat organizuje Towarzystwo Przyjaciół Radzymina i miejscowe Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, jest przybliżanie młodemu pokoleniu tragicznych wydarzeń związanych z II wojną światową. Ponadto rocznicowe uroczystości umożliwiają spotkanie z żyjącymi do dziś Bohaterami, którzy walczyli za wolną                                i niepodległą Polskę. Dlatego niezwykle optymistyczny był fakt, iż dużą grupę wśród zgromadzonych stanowili uczniowie oraz nauczyciele. Dla młodzieży był to wielki zaszczyt i jednocześnie wspaniała lekcja patriotycznego wychowania.

Głównymi Bohaterami uroczystości byli radzymińscy żołnierze Armii Krajowej spod znaku „Rajskiego Ptaka”: Mieczysław Chojnacki ps. „Młodzik”, Jan Wojciechowski ps. „Mały”, Ryszard Zacheja ps. „Sędziwój” i Zygmunt Zieliński ps. „Łątka”.

   Uroczystość uświetniły liczne poczty sztandarowe na czele ze sztandarem Radzymińskiego Koła Żołnierzy Armii Krajowej, nad którym pieczę od siedmiu lat sprawuje młodzież z naszego Gimnazjum.

   Gośćmi honorowymi byli:

– członkowie Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

z panem Mirosławem Widlickim na czele,

– członkowie Zarządu Okręgu Warszawa Wschód z Prezesem Edmundem

Muszyńskim ps. „Krzemień”,

– Prezes Koła w Wołominie pani Krystyna Potrzebowska ps. „Jaga”,

– pan Zygmunt Godleś reprezentujący Koło AK w Wyszkowie.

   Wśród zaproszonych gości był również członek ŚZŻAK – ksiądz Prałat Tadeusza Osiński z Łochowa , który wraz z proboszczem parafii radzymińskiej księdzem Stanisławem Kuciem poprowadził modlitwę za wszystkich żołnierzy Armii Krajowej.

   Po odegraniu hymnu państwowego i hymnu Armii Krajowej przez Radzymińską Orkiestrę Dętą, krótki rys historyczny dotyczący Polskiego Państwa Podziemnego przedstawił prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina Jan Wnuk, a następnie niezwykle wzruszające, odwołujące się do własnych przeżyć okolicznościowe przemówienie, wygłosił prezes Zarządu Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK pan Edmund Muszyński.

   Zgromadzeni w skupieniu wysłuchali Radzymińskiej Litanii Patriotycznej, odczytanej przez jej autorkę panią Annę Grzegorek.

   Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odznaczenia otrzymali: Krystyna Potrzebowska ps. „Jaga”, Mieczysław Chojnacki ps. „Młodzik” , pani Ewa Wnuk – dyrektor naszego Gimnazjum, Jerzy Berta, Władysław Kolatorski i Pan Andrzej Wojciechowski z Łochowa. Jednocześnie wręczono legitymacje nowym członkom nadzwyczajnym ŚZŻAK.

   W dalszej części uroczystości, przed zgromadzonymi na słynnej radzymińskiej nekropolii, wystąpiły uczennice z klasy IIIb naszego Gimnazjum, które pod kierunkiem pani Magdaleny Krysiak zaprezentowały patriotyczny montaż słowno-muzyczny, poświęcony pamięci żołnierzy AK. Poezja, na tle starannie dobranej muzyki, wywarła ogromne wrażenie na licznym audytorium zgromadzonym na uroczystości. Dopełnieniem tej wzruszającej chwili stanowiło piękne wykonanie piosenki pt. „Żołnierzu-panienko” przez Tosię Grzegorek. Wśród recytujących byli także nauczyciele naszej Szkoły: autorka programu pani Magdalena Krysiak i pan Bartłomiej Tomczyk. Nie ulega wątpliwości, że osobiste zaangażowanie nauczycieli jest najlepszą metodą w procesie patriotycznego wychowania młodzieży.

   Na zakończenie uroczystości nastąpiło wspólne odśpiewanie partyzanckiej piosenki „ Rozszumiały się wierzby płaczące”. Przepiękna, jesienna pogoda, spadające liście oraz nastrojowa melodia dodały obchodom rocznicowym melancholii, uroku i zadumy.

   Następnie odbyła się ceremonia złożenia kwiatów na mogiłach żołnierzy Armii Krajowej i zbiorowej mogile Żołnierzy Września 1939 roku. Kwiaty oraz znicze złożono także pod tablicą upamiętniającą polskich lotników poległych pod Radzyminem podczas wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 r.

   Rocznicowe uroczystości często skłaniają nas do refleksji i prób oceny własnej przeszłości. Nie ulega wątpliwości, że druga wojna światowa bardzo boleśnie dotknęła nasz naród. Dla trzech pokoleń Polaków to już tylko historia, której nie ogarnia się własną pamięcią. Urzeka swoim heroizmem bezkompromisowość          i determinacja w ponoszeniu nawet największych ofiar dla ratowania narodowej tożsamości. Istnienie Polskiego Państwa Podziemnego to jeden z najważniejszych fragmentów w historii najnowszej naszego kraju.

   Kultywując tradycję, związaną z Armią Krajową i „Żołnierzami Wyklętymi”, dajemy wyraz przywiązania do własnej tożsamości narodowej. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy nieubłagany upływ czasu sprawia, że odchodzą na wieczną wartę kolejne roczniki żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

   Cześć i Chwała „Bohaterom Niezłomnym”!!!.

                                                    Opr. Natalia Niegowska i Aleksandra Wardak

                                                   Zdjęcia: Anna Borowa